Matki Żywego Różańca

 

 

Matki Żywego Różańca są najstarszą ze wspólnot działających w naszej parafii. Wspólnota bowiem zawiązała się z chwilą powstania naszej parafii, czyli w 1981 roku. Założycielem Koła jest ksiądz proboszcz prałat Eugeniusz Jaworski. Pierwszą opiekunką była p. Jadwiga Wojciechowska, która swoja funkcję z pełnym oddaniem pełniła przez 25 lat, aż do chwili śmierci tj. do 17 czerwca 2006 roku. Od 1 lipca 2006 roku obowiązki prowadzenia Kół Różańcowych przejęła p. Teresa Szewczyk. W pracy pomagają jej p. Barbara Maciejowska i p. Maria Jankowska. Opiekunem Koła jest niezmiennie od 1981 roku ks. proboszcz prałat Eugeniusz Jaworski. Na dzień 14 lutego 2008 roku Matki Żywego Różańca liczą 59 osób.

Żywy Różaniec Matek naszej parafii składa się z trzech Róż, które winny skupiać po 20 osób. Aktualnie dwie Róże maja po 20 osób, a jedna Róża 19. Przynależność do poszczególnych Róż ustalona jest wg miejsca zamieszkania. Dwie Róże to Matki mieszkające w pobliżu osiedla 900-lecia, a jedna na osiedlu przy ulicy Dworcowej. Każda Róża posiada swoją Zelatorkę (kierowniczkę): I Róża – p. Janina Łabuszyńska, II Róża – p. Bronisława Fabiszewska, III Róża – p. Teresa Szewczyk. Przy parafii Matki Bożej Nieustające Pomocy Matki Żywego Różańca Świętego uczestniczą przede wszystkim we wspólnocie modlitewnej. Spotykają się w kościele na wspólnej modlitwie różańcowej w każdą II niedzielę miesiąca po mszy świętej o godzinie 12.00. Oprócz tego z własnym sztandarem i figurką Matki Bożej Fatimskiej biorą udział w procesjach, świętach kościelnych i parafialnych. Po za wspólnotą modlitewną Matki Żywego Różańca wspomagają finansowo potrzeby naszej parafii. Do tej pory każdego roku zakupują kwiaty do Grobu Pańskiego. Są fundatorkami IV Stacji Drogi Krzyżowej znajdującej się wokół naszego kościoła, ufundowały witraż do pierwszego okna oraz zakupiły wieczną lampkę do ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obecny wiek poszczególnych Matek wskazuje na pilna potrzebę odnowy i zastępowaniu ich młodymi Matkami. W związku z tym ksiądz proboszcz apelował do młodzieży, młodych matek i ojców, aby zasilali szeregi Wspólnoty Różańcowej naszej parafii. Papież Jan Paweł II w rozmodlonej młodzieży widział przyszłość naszego świata, dlatego i w naszej parafii szczególną wagę przykładamy do uczestnictwa młodzieży we wszystkich wspólnotach modlitewnych, w tym do Matek Żywego Różańca Świętego.

Opiekunowie Koła proszą osoby chętne spośród parafian starszych i młodych o zgłaszanie swego udziału do poszczególnych formacji modlitewnych u duszpasterzy naszej parafii, którzy udzielą szczegółowych informacji.

 Krótki zarys uczestnictwa naszych Matek Różańcowych życiu w parafii:

W roku bieżącym 2008 zmarła Matka Żywego Różańca śp. Kazimiera Wietrzykowska. 

We wrześniu wstąpiła do Wspólnoty Różańcowej p. Franciszka Owczarzak.

12 października 2008 o godz. 12.00 dokonano poświęcenia Drogi Krzyżowej wokół kościoła przez Ks. Jerzego Stefańskiego z Gniezna. W uroczystości poświęcenia uczestniczyły z chorągwią Matki Różańcowe, które są fundatorkami czwartej stacji Drogi Krzyżowej.

25 października 2008 w Gnieźnie odbyły się Rekolekcje „ Dzień Skupienia Różańcowego”, w których brały udział cztery Matki Żywego Różańca naszej parafii.

02 listopada w Dniu Święta Zmarłych Matki Różańcowe brały udział w procesji na cmentarzu parafialnym z nowo-zakupioną chorągwią.

W dniu 11 listopada Matki Żywego Różańca z chorągwią M.B.N.Pomocy uczestniczyły w uroczystej Mszy Św., która odbyła się o godz. 11.00 w obecności władz gminy i powiatu

21 grudnia 2008 Matki Żywego Różańca zorganizowały spotkanie opłatkowe z udziałem księży. W trakcie spotkania ks. prałat obecnym na spotkaniu matkom wręczył „cudowne medaliki” i obrazki z herbem Mogilna.

W styczniu 2009 zmarła Matka Żywego Różańca śp. Aurelia Wiśniewska w jej intencji zamówiona została msza święta.

17 lutego 2009 odbyło się spotkanie Matek Różańcowych, które aktywnie uczestniczą w życiu kościoła, biorą czynny udział w procesjach z chorągwią i figurką Matki Bożej.

Matki Żywego Różańca w dniu Bożego Ciała oraz w czasie Oktawy
uczestniczyły z Chorągwią i figurką Matki Bożej Fatimskiej w
procesjach.

27 czerwca 2009 w dniu odpustu MBNP Matki Żywego Różańca udekorowały
Obraz i uczestniczyły z chorągwią i figurką w uroczystości i procesji.

W dniu 6 września 2009 Matki Żywego Różańca wprowadziły z chorągwią
delegacje z wieńcami dożynkowymi do kościoła i brały udział w
uroczystości. 

                                                                                                                       
22 października 2009 MŻR uczestniczyły w uroczystości poświęcenia Figury
Piety przez biskupa Wojciecha Polaka.


W dniu 2 listopada MŻR brały udział z chorągwią w procesji i
nabożeństwie wieczornym na cmentarzu parafialnym.


11 listopada 2009 w rocznicę Odzyskania Niepodległości, MŻR z chorągwią
i pocztami sztandarowymi brały udział w uroczystości w kościele MBNP.

 

Matki Żywego Różańca sfinansowały witraż do nowych drzwi od zakrystii.

Od dnia 23 lutego 2008 Matki Żywego Różańca w każdy poniedziałek o godz. 07.30 będą odmawiały różaniec w kościele w intencji parafii i w intencjach własnych. Do wspólnoty modlitewnej zapraszają wszystkie matki oraz młodzież żeńską i męską. Zgłoszenia chętnych można kierować do kapłanów naszej parafii.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mogilno 2006


Zdjęcia, materiały, administracja Paweł Lachowicz  lachowicz21@wp.pl www.mogilno2.com