Ks. Prałat Eugeniusz Jaworski
budowniczy i proboszcz parafii pw. MBNP w Mogilnie


Ks. Prałat Eugeniusz Jaworski - pierwszy proboszcz i budowniczy obiektów sakralnych parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mogilnie - urodził się dnia 4maja 1941 roku w Gnieźnie. Dzieciństwo i lata studiów, podobnie jak i młodość, związane były z ziemią gnieźnieńską.
Ojciec Marian i matka Aniela z d. Szklarska wywarli wielki wpływ na kształt charakteru i przyszłe losy syna.
Lata nauki szkolnej wiodły przez Szkołę Podstawową nr 4 i Liceum Ogólnokształcące nr 15 w Gnieźnie. Kolejnym etapem edukacji po maturze rozpoczynającym się w 1959 roku, były studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, przerwane w 1962 roku dla odbycia służby wojskowej. Po odbyciu służby wojskowej w charakterze sanitariusza i zdobyciu odznaki żołnierza, nastąpił powrót do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Dnia 14 kwietnia 1966 roku – w Millenium Chrztu Polski – otrzymał Święcenia Kapłańskie z rąk Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Po święceniach kapłańskich rozpoczął pracę duszpasterską jako kapłan kolejno w parafiach: Gołańcz, Mogilno, Bydgoszcz, Inowrocław, Gniezno i Września.
W roku 1981 otrzymał ponownie skierowanie od władz duchownych do Mogilna, celem rozpoczęcia budowy nowego kościoła. Dnia 28 kwietnia 1982r. Ks. Arcybiskup Józef Glemp – Prymas Polski, erygował nową parafię pw. MBNP w Mogilnie i mianował Ks. Eugeniusza Jaworskiego proboszczem. Od tej chwili, zasiane ziarno posługi kapłańskiej na mogileńskiej ziemi zaczęło plonować. Plonem wielkiej troski pracy i zaangażowania było wielkie dzieło budowy obiektów sakralnych.
Dnia 15 listopada 1992roku na prośbę Arcybiskupa Gnieźnieńskiego został mianowany przez Jana Pawła II na stopień Prałata.
Dnia 1maja 2005 roku otrzymał nominację na Prałata Honorowego Domu Papieskiego.

Dzień 17 kwiecień 2006 dziękczynienie wspólnoty parafialnej, a przede wszystkim Jubilata za 40 lat służby Bogu i człowiekowi

 


 

Ks. Paweł Błochowiak ur. się 1 lipca 1970 r. w Gnieźnie z rodziców Czesława i Izabeli  z domu Lapis. Szkołę Podstawową ukończył w Kłecku w roku 1985. Dalszą naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie i Policealnym Studium Zawodowym w Poznaniu, które ukończył w 1992 r. W tym też roku rozpoczął studia w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Bazylice Prymasowskiej 30 maja 1998 r. z rąk Abp. Henryka Muszyńskiego. Zgodnie z dekretem Abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski z dniem 15 lipca 2011 r. został skierowany do par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie.


 
Księża pracujący w parafii MBNP w latach 1982 - 2011:

• ks. Prałat Eugeniusz Jaworski 1982-
• ks. Piotr Renkel 1982-1985
• ks. Ryszard Krawczyński 1984-1984
• ks. Wojciech Czechyra 1984-1987
• ks. Jan Pomin 1985-1986
• ks. Andrzej Rumocki 1986-1987
• ks. Roman Płaczek 1987-1991
• ks. Krzysztof Andrzejewski 1987-1991
• ks. Roman Michalski 1991-1993
• ks. Marek Szewczykowski 1991-1995
• ks. Andrzej Ratkowski 1992-1992
• ks. Andrzej Szyndler 1993-1993
• ks. Piotr Dworek 1993-1996
• ks. Przemysław Kodzik 1995-1997
• ks. Witold Ceglarek 1996-1997 +
• ks. Radca Tadeusz Dymny-rezydent 1997-2007 +
• ks. Adam Krokowski 1997-2000
• ks. Tadeusz Łuczyk 2000-2002
• ks. Piotr Dobrasz 2002-2005
• ks. Sebastian Huebner 2005-2009                                                                                                                  • ks. Marcin Holak 2009- 2010                                                                        
• ks. Marcin Kwiatkowski 2010 - 2011                                                                                                              • ks. Paweł Błochowiak 2011 


 

         Mogilno 2006


Zdjęcia, materiały, administracja Paweł Lachowicz  lachowicz21@wp.pl www.mogilno2.com