Stowarzyszenie Maryjne Dzieci i Młodzieży

 

W środę 15 grudnia 2010 r. podczas wieczornej mszy w szeregi stowarzyszenia wstąpiło 9 dziewczynek.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stowarzyszenie zostało reaktywowane podczas uroczystej mszy świętej 8 grudnia 2006 roku w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Inicjatorem powstania Stowarzyszenia jest ksiądz Sebastian Huebner, natomiast opiekunką katechetka ze Szkoły Podstawowej nr3 pani Maria Dziennik – Kowalska.

Członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej pogłębiają nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i szerzą Jej kult. Uczą się żyć głęboką wiarą i angażują się w dzieła prowadzone przez Kościół. Celem wychowawczym jest tu upodabnianie się do Maryi i naśladowanie jej. We wspólnocie dzieci i młodzież uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi. Są odpowiedzialni za wspólnotę i Kościół.

Symbolem przynależności do Stowarzyszenia jest medalik – prawdziwa ochrona przed złem. Poświęcone medaliki są wizytówką wiary i tarczą odbijającą wszelkie zło.

Medalik jest darem Niepokalanej i znakiem Jej matczynej miłości do ludzi. Maryja przedstawiona jest na medaliku jako wolna od grzechu i miażdżąca głowę węża, symbolu zła. Na rewersie znajduje się krzyż i litera M oraz 2 serca namaszczone cierpieniem (Serce Matki  i Syna).

 

Obowiązki Dziecka Maryi:

  • Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej
  • Bierze czynny udział w Eucharystii
  • Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować
  • Często rozmawia z Bogiem w modlitwie
  • Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania dzieci Maryi
  • Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie
  • Dba o religijną atmosferę w rodzinie
  • Spieszy bliźnim z pomocą
  • Przychodzi systematycznie na spotkania

W dniu 19 czerwca 2008 roku o godzinie15:30  ks. proboszcz Eugeniusz Jaworski dokonał poświęcenia salki pw. Świętej Katarzyny Laboure. W salce tej mieszczącej sie na I piętrze  Domu Katechetycznego w środy o godzinie 14:20 do 15.00 odbywają się  spotkania wspólnoty.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mogilno 2006

Projekt i wykonanie Sebastian Superczyński  infaus2s@wp.pl www.virtuosis.za.pl
Zdjęcia, materiały, administracja Paweł Lachowicz  lachowicz21@wp.pl www.mogilno2.com